20-07-2018

Margedag

Vanaf 12.00 begint de zomervakantie en zijn alle leerlingen van groep 1 t/m 8 vrij.