28-06-2017

Prikactie 27 juni 2017

Prikactie 27 juni j.l. op de Mariaschool in Eelde

Op woensdag 27 juni j.l. heeft de Mariaschool meegedaan aan de landelijke prikactie op scholen binnen het primair onderwijs. Ouders kregen voorafgaand aan de lessen de mogelijkheid het gesprek over de prikactie aan te gaan met de leerkrachten  en het ondertekenen van de petitie.

Deze landelijke prikactie hield in dat alle deelnemende scholen in Nederland een uur later begonnen met de aanvang van de lessen. Achterliggende reden van de prikactie is dat leerkrachten van basisscholen zich ernstig zorgen maken over de toekomst van het primair onderwijs. Veel leerkrachten zijn gestopt met de uitoefening van hun vak vanwege de enorme werkdruk en lage salarissen. Ook komt er hierdoor vanuit de opleiding te weinig aanwas van nieuwe leerkrachten. Afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten, de actiegroep POinactie, de vakbonden en werkgeversorganisatie PO-raad, deze problematiek aangekaart bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog geen verbetering opgeleverd.