03-01-2016

Lezen is leuk!

Dat lezen goed is voor de taalontwikkeling van kinderen staat als een paal boven water. En als ze met plezier lezen, is het nog beter. De Mariaschool realiseert dit door uitgebreid aandacht te besteden aan leesbevorderendeactiviteiten.

Of kinderen wel of niet lezen maakt een groot verschil in hun leven. Goede lezers scoren niet alleen hoger op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Lezen is essentieel voor leren, zeker het leren op school. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er bovendien voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving.

 

De Mariaschool doet mee aan ‘De bibliotheek op school’, diverse projecten zoals bijvoorbeeld ‘Leesvirus’, er is een ‘Kinderzwerfboekstation’ aanwezig op school en iedere maand vindt ‘Het boekenbelletje’ plaats. Tijdens deze laatste activiteit worden leerlingen uit de onderbouw en de bovenbouw aan elkaar gekoppeld. Daarna mogen ze een plekje zoeken in de school en daar elkaar voorlezen. Als het ‘boekenbelletje’ klinkt, is het tijd en gaat iedereen weer naar zijn eigen klas.

Leesbevordering van groep 1 t/m 8 en ook nog eens door elkaar: dat maakt lezen gezellig en leuk!