ICT en 'Leren met een iPad

Sinds het begin van dit schooljaar heeft de Mariaschool de beschikking over 20 iPads. De iPads worden gebruikt als extra ondersteuning van het onderwijs. Op dit moment zijn de leerkrachten zich uitgebreid aan het oriënteren op interessante, leuke en bovendien leerzame apps om het onderwijs te verrijken. De leerlingen reageren erg enthousiast op de aanwezigheid van de iPads, waarbij de leerlingen worden begeleid in het gebruik en de mogelijkheden van de devices. 

Door technologie en digitalisering verandert de maat-schappij van een industriële naar een kennis- en net-werksamenleving. In de toekomst zal technologie een nog grotere rol spelen in de samenleving. Werk dat nu wordt gedaan door mensen, wordt straks uitgevoerd door machines, of mensen worden bij hun werk ondersteund door ICT. Veel functies veranderen daardoor drastisch.

Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. Dit zijn competenties als creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Verder is een betrokken, ondernemende, nieuwsgierige houding belangrijk in de 21e eeuw.

Stichting Primenius, waar de Mariaschool deel van uitmaakt, is erg vooruitstrevend op dit gebied en ondersteunt de school in onder andere het gebruik van iPads. Bovendien krijgt de Mariaschool de mogelijkheid om diverse nieuwe en innovatieve apps uit te proberen op school. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Osmo, Marbotic en TouchTronic. Deze drie apps worden inmiddels uitgebreid geprobeerd in allerlei groepen en zullen tijdens de inloopmomenten in de ochtend op het leerplein staan om te proberen en ouders ook te laten ontdekken en ervaren hoe de iPad op school wordt ingezet.

Naast de iPads wordt er ook regelmatig aandacht besteed aan '21e eeuwse vaardigheden' als (soci-al)mediawijsheid, programmeren en 3D-printen. Kortom, de leerlingen van de Mariaschool worden uitgebreid voorbereid op de toekomst!

iPad aanmelden, schade en bestellen | Primenius

Onze school is onderdeel van de bovenschoolse stichting Primenius. De stichting is verantwoordelijk voor alle organisatie rondom de iPads van uw kind(eren).

Voor het bestellen of aanmelden van een iPad verwijzen we naar de website van Primenius. Daar kunt u tevens terecht voor schademeldingen. 

iPad service Primenius

  • iPad servicenummer:  0597-743100
  • Bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden kun u de voicemail inspreken. 

Op de voicemail graag te allen tijden inspreken: school, naam leerling, vraag/probleem, telefoonnummer.

>> meer informatie over de iPads op www.primenius.nl