Leerplicht & verlofregeling

Teneinde de lessen/de uitleg aan de kinderen zo weinig mogelijk te verstoren, verzoeken wij u om afspraken met artsen/tandartsen/orthodontisten zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Ook vragen wij u dringend om uw kind op tijd naar school te brengen of te laten vertrekken. De leerkracht kan dan zonder gestoord te worden aan zijn of haar lessen beginnen. Mocht uw kind ziek zijn, dan dient u dit vóór schooltijd telefonisch door te geven aan de school (050-3093460).

Verlofaanvragen voor bijvoorbeeld het bijwonen van een huwelijk dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directie. Een formulier hiervoor kunt u krijgen bij de directie of via bijgaand formulier (Verlofaanvraag PDF). Extra vakantiedagen buiten de vastgestelde vakanties kunt u alleen krijgen als u, vanwege uw werkzaamheden, niet in de reguliere vakanties met vakantie kunt gaan. Uw werkgever dient hiervoor een aparte werkgeversverklaring in bij de directie van de school.