Oudervereniging

De OV heeft tot doel de samenwerking tussen ouders en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen. De OV organiseert allerlei activiteiten voor de kinderen en ondersteunt het team.

De OV vraagt van iedere ouder een bijdrage voor de activiteiten die zij organiseert. De bijdrage wordt per incasso geïnd.