Ouderadviescommissie

De ouderadviescommissie (hierna te noemen “OAC”) is de schoolnabije geleding die de belangen behartigt van voornamelijk ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting de directie van de school aangaande de (meerjaren) beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen:

 • Opvoeding
 • De onderwijskundige identiteit van de school
 • De invulling van de levensbeschouwelijke identiteit van de school

Voorts signaleert de OAC operationele knelpunten en draagt d.m.v. advies aan de directeur, oplossingen aan.

De OAC is daarvoor naast het team de belangrijkste gesprekspartner van de directeur. De OAC draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar is het panel van ouders dat meedenkt en adviseert.

Op de Mariaschool zijn de MR en OAC samengevoegd tot één geheel.

De MR/OAC bestaat uit de volgende personen:

 • Juf Anouk (Leerkracht groep  5/6);
 • Juf Hilde (Leerkracht groep 3/4);
 • Mirjam van Heuvelen (moeder Tess, Lynn, Zara)
 • Pieter Belgraver (vader Morris en Tobias)
 • Myrthe de Ruijter (moeder Sofia en Wieke)
 • Jauke v/d Brink (vader Pelle)
 • Yvonne Delhaas  (moeder Sven)
 • Henk Middendorp (vader Thomas)