Identiteit

Naam van de school

In 1950 besloot de Nederlandse regering de Rijks Luchtvaartschool over te plaatsen van Gilzerijen naar Eelde-Paterswolde. Via de toenmalige directeur van de RLS kwam het verzoek bij de St. Willibrordusvereniging te Groningen en de gemeenteraad van Eelde-Paterswolde om medewerking te verlenen tot de stichting van een katholieke school in Eelde-Paterswolde.
In 1954 startte de Mariaschool met 8 leerlingen onder bevoegd gezag van de St. Nicolaasstichting te Haren. Bij de start van de school, in 1954, was Nederland volop in wederopbouw. Het verzuilde Nederland kende duidelijke waarden en normen. Wie katholiek, protestant of socialist was, wist waar hij voor stond. De wereld verandert razendsnel, maar waar we nog steeds niet zonder kunnen is een duidelijk ijkpunt in ons leven. Om te onderzoeken en vast te stellen welke dingen wezenlijk zijn in het leven en bijdragen aan je eigen of iemand anders geluk. Wat de moeite waard is om je best voor te doen voor jezelf of een ander. Het aanleren van deze vaardigheden zit niet alleen ingeweven in de traditie van het katholieke onderwijs maar heeft ook universele waarde. Dit blijkt uit het feit dat heel veel kinderen zonder katholieke achtergrond inmiddels de Mariaschool bezoeken.

De Mariaschool is een school voor katholiek basisonderwijs. De school is in 1956 gestart in de wijk Nieuwe Akkers, de eerste uitbreidingswijk van Eelde-Paterswolde. In november 2013, is de school na 57 jaar vertrokken uit haar vertrouwde gebied. De reden hiervoor was uitbreiding van de Albert Heijn. De Mariaschool is afgebroken en wij zijn verhuisd naar de nieuwbouwwijk Groote Veen.

De waarden van de Mariaschool

De Mariaschool is een school, waar leerlingen met verschillende achtergronden zich thuis voelen en leren hun weg in het leven te vinden. Onze identiteit komt tot uiting in onze weeksluitingen, in de vieringen en vooral ook de manier waarop we met elkaar omgaan.

Samen kleurrijk schitteren, duurzaam en dynamisch. Samen is een belangrijk woord in onze school. Als team, ouders en leerlingen is het belangrijk te zorgen voor een goede samenwerking. Ook tijdens het leerproces ligt hier nadruk op, omdat we ervan overtuigd zijn, dat goed leren samenwerken, belangrijk is voor de toekomst.

SAMEN
We zijn als school samen verantwoordelijk voor ‘onze’ leerlingen.
 

De werken van de Mariaschool

We willen dat de leerlingen van groep 1 t/m 8 zich kunnen ontwikkelen vanuit kansen, een zoektocht naar wat wel en niet kan. Ieder kind is uniek met eigen mogelijkheden en talenten.

Positiviteit en succeservaringen laten beleven. Leerlingen die zichzelf mogen ontdekken en hier emotioneel in laten groeien. We willen de leerlingen leren dat ze vanuit eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren aan deze wereld. Gezamenlijk leven, beleven en vieren vinden we belangrijk.

Vieren

De vieringen worden vooral gezien als een moment van verbondenheid. Uit deze vieringen staan voornamelijk normen en waarden centraal, die de school de kinderen en ouders wil meegeven gedurende het jaar. Het leven van vreugde en verdriet is een belangrijk proces.
Op onze school is dat terug te zien in:
* Vieringen volgens de katholieke kalender zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen.
* Advent vieringen, Kerstvieringen, 3 koningen, Aswoensdag, Paasviering, Mariaviering, Pinksterviering en Allerzielen.
* Belangrijke momenten in het leven zoals verjaardag, geboorte, overlijden, huwelijk etc.

Leren
Kinderen willen we leren om uit te gaan van de positieve kant. ‘Wat je uitstraalt, krijg je terug’. Ben je aardig voor een ander, zal diegene dit ook zijn voor jou. Uitgaan van kansen en niet alleen van bedreigingen, een zoektocht naar wat wel en niet kan. Het kind in ontwikkeling moet die ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Kinderen emotioneel laten groeien door hun succeservaringen te laten beleven.
Bij ons op school wordt de dag geopend met een moment stilte. Hierbij staat de kaars centraal. Het herdenken van mensen die er niet meer zijn, oog hebben voor vreugde en verdriet en acceptatie en erkenning van anderen. Er worden lessen levensbeschouwing gegeven uit de methode “Hemel & Aarde” met daarbij de Bijbelverhalen en kerkelijke tradities. Een weg om samen levensvragen te bedenken en dit met elkaar te ontdekken in gesprekvorm. Enige wijze van filosofie kan worden toegepast. Het vormen van een eigen mening en dit met elkaar te kunnen bespreken is hierin erg belangrijk. Eveneens als respect en acceptatie.
We vinden het belangrijk dat de leerlingen op de Mariaschool in ieder geval 2x gedurende 8 jaar basisschool een bezoek brengen aan de kerk.


Zorgen- Dienen
Openheid, respect en samen zijn daarbij de sleutelwoorden. Zoals de zorg voor bijvoorbeeld ouderen, arme of zieke mensen. Het delen van blijdschap en geven van troost. De zorg voor elkaar en voor de samenleving waarin we leven.
Op onze school is dat terug te zien in:
* Vastenactie
* Linda Foundation
* Betrokkenheid van ouders. Organiseren van een weggeefmarkt. Organiseren van een sponsorloop van een leerling op school.
* Contact met een verzorgingstehuis in het dorp.

Gemeenschap
De school vindt het belangrijk om binnen en buiten en andersom met elkaar in contact te brengen. Mensen hechten waarde aan het respectvol omgaan met de medemens.
Op onze school is dat terug te zien in:
* Open communicatie tussen ouders, leerlingen en medewerkers van school. Transparant zijn naar elkaar en elkaar in de waarden laten. Alles is bespreekbaar.
* Contact met de buurtbewoners vinden wij ook belangrijk. Zo kijken we naar mogelijkheden, wat we voor elkaar kunnen betekenen.
* Relatie met externe partners die ons onderwijs ondersteunen.