Ouderbetrokkenheid

Alle ouders worden, na aanmelding van hun kind bij ons op school, via e-mail uitgenodigd voor onze schoolapp Social Schools. In de app wordt informatie gedeeld uit de groep van uw kind(eren) en u kunt ook de jaarkalender raadplegen.

Iedere zaterdag ontvangen alle ouders via e-mail de nieuwsbrief. Hierin staat belangrijke informatie.

Op de website kunt u terecht voor algemene informatie over de school.

Naast de website zijn wij ook actief op sociale media: Facebook, Instagram en Twitter. De reden hiervan is PR en naamsbekendheid en uiteraard om sociale media gebruikers op de hoogte te houden van onze activiteiten.

De berichten die op sociale media geplaatst worden zijn vaak voorzien van een foto. We hebben heel bewust gekozen onze leerlingen onherkenbaar in beeld te brengen.