Ouderbetrokkenheid

Als school en ouders delen we de zorg voor onze leerlingen/kinderen. Via onze wekelijkse nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle belangrijke zaken. Voor ouders bestaat de mogelijkheid om 'mee te kijken' in de klas via de app 'Klasbord'. Iedere groep heeft een aparte inlogcode en de leerkrachten plaatsen regelmatig foto's en/of korte berichtjes in deze besloten groep. Voor diverse activiteiten maken we graag gebruik van uw hulp. Via de nieuwsbrief, Klasbord of soms een apart briefje zullen we u benaderen.